Våra kliniker – Expresscare Alingsås

Kliniken har stängt

Kliniken har stängt ner för gott. Vårt enda testcenter som fortfarande har öppet är Arlanda. Här kan ni läsa mer om Arlanda testcenter.

Vid frågor, kontakta oss på info@expresscare.se

Vaccination Alingsås

ExpressCare erbjuder vaccinering i Alingsås. Vaccin mot TBE, Difteri, Kikhosta, Meningokocker, Mässling, Polio, Påssjuka, Röda hund, Stelkramp, Gula febern, Hepatit A, Hepatit B, Kolera, Tyfoid, Bältros, Influensa.

Öppettider

Mån-Fre: 13.00 – 17.00
Sön: 10.00 – 16.00
Öppettider kan variera

KLINIKEN ÄR STÄNGD

Välkommen till ExpressCare Göteborg

Adress

Göteborgsvägen 42
441 43 Alingsås

Kontakt

Vill du testa dig för Corona? Läs mer om våra

Boka nu

Alingsås – Bokning av vaccination (TBE, Bältros, Influensa, Gula febern, Hepatit A, Hepatit B, Kolera, Tyfoid, Difteri, Kikhosta, Meningokocker, Mässling, Polio, Påssjuka, Röda hund, Stelkramp).

Välkomna till vår mottagning på Göteborgsvägen 42 i Alingsås. Inför besöket är det viktigt att du tar med giltig legitimation och vi ser gärna att ni fyller i vår hälsodeklaration dessförinnan.

Läs mer

Om ditt barn skall vaccineras utan förmyndare, behöver ni även fylla i en samtyckesblankett. Ni hittar samtyckesblanketten här. Medtag gärna dina tidigare vaccinationskort över tidigare vaccinationer till besöket. Vid händelse av feber eller akut febersjukdom måste vaccination senareläggas och det är din skyldighet att avboka besöket hos oss. Vi tar endast emot symtomfria personer. Betalning sker genom kortbetalning (vi tar samtliga kreditkort) alternativt Swish till vårt företagskonto. Vi tar inte kontanter. Vid frågor om vaccinationen kontakta alingsas@expresscare.se alternativt 010-2041000 Välkomna!

Prislista

Mer information om våra vaccinationer i Alingsås

Vaccinationen genomför du på vår klinik i Alingsås på Göteborgsvägen 42, där hjälper vår utbildade personal dig att genomföra din vaccination. Innan du besöker oss i Alingsås är det viktigt att du bokar en tid, det gör du enkelt genom att använda bokningsfunktionen här på sidan. Du kan även boka din vaccination i Alingsås genom att ringa 010-204 10 00. Du behöver inte svenskt personnummer för att boka en vaccination hos oss.

Om ditt barn ska vaccinera sig

Om ditt barn är under 18 år och skall vaccinera sig behöver en samtyckesblankett fyllas i tillsammans med en hälsodeklaration före besöket och tas med vid besöket. Ni hittar samtyckesblanketten här.

Så fyller du i hälsodeklarationen

Innan ditt besök behöver du fylla i en hälsodeklaration som besvarar frågor som är viktiga för din kommande vaccination. Vid frågor eller om oklarheter skulle uppstå medan ni fyller i blanketten är ni varmt välkomna att kontakta oss per telefon. Ni hittar hälsodeklarationen här.

Vaccinera dig mot TBE i Alingsås

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingbett som i ⅓ av fallen orsakar inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Alla över 1 år bör vaccinera sig för att uppnå grundimmunisering, som innebär 3 doser. Mellan dos 1 och 2 är det ca 1 – 3 månader samt mellan dos 2 och 3 är det 5 – 12 månader. Den tredje dosen bör tas ungefär 7-14 dagar innan högsäsong börjar. Läs mer om TBE vaccin här.

Vaccinera dig mot Difteri i Alingsås

Difteri är en bakteriell sjukdom som smittas via saliv från en redan infekterad människa. Smittbärare av denna sjukdom kan vara symtomfria i flera månader och symtom som uppstår vid sjukdomen liknar de som vid halsfluss. (Sjukdomen kan skada flera organ). Ingår i grundvaccinationsprogrammet och består utav 3 doser som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder. En booster erbjuds vid 5-6 års ålder och därefter vid 14-16 års ålder. Detta medför ett skydd i 10 år där man med en fjärde dos upp. Vaccinet medför skydd mot difteri, stelkramp samt kikhosta. Läs mer om Difteri vaccin här.

Vaccinera dig mot Stelkramp i Alingsås

Stelkramp orsakas av bakterier som ger upphov till ihållande kramper i musklerna där tillståndet är livshotande. Det sprids via bett av vissa djur eller om ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Tillståndet är livshotande. Vaccinationen ingår i det svenska grundvaccinationsprogrammet där ett femårigt skydd uppnås efter 3 doser. För att bibehålla skyddet rekommenderas en fjärde dos efter 5 – 10 år efter tredje dosen som ger ett skydd i minst 20 år. Läs mer om Stelkramp vaccin här.

Vaccinera dig mot Kikhosta i Alingsås

Kikhosta är en bakteriell sjukdom som sprids genom droppsmitta i anslutning till hostattacker. Sjukdomen ger kraftig och långvarig hosta som hos de flesta går över av sig själv, men är en mycket allvarlig sjukdom för spädbarn under 6 månader. Vaccinet gentemot sjukdomen ingår i grundvaccinationsprogrammet och består utav 3 doser som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Vid 5 – 6 års åldern erbjuds en booster kombinerat med vaccin mot difteri, tetanus och polio och därefter vid 14-16 års ålder. Vaccinet medför skydd mot difteri, stelkramp samt kikhosta. Läs mer om Kikhosta vaccin här.

Vaccinera dig mot Polio i Alingsås

Polio är en virussjukdom som sprids med avföringen och via förorenat vatten. Den kan också spridas från person till person. Polio kan skada ryggmärgen tack vare en inflammation som kan orsaka förlamning. De flesta människor blir friska men Polio kan vara livshotande. Symptom du kan få vid insjuknande av sjukdomen är feber, trötthet, huvudvärk och att du kräks. Du som har haft polio som barn kan vid senare tid få besvär på nytt, flera år senare. Detta kallas för postpolio, du kan bli svag i någon eller några muskler samt mycket trött i kroppen. I Sverige vaccineras alla barn mot polio och därför har den inte funnit här på många år. Polio finns fortfarande i några länder i Afrika och Asien. Läs mer om Polio vaccin här.

Vaccinera dig mot Meningokocker i Alingsås

Meningokocker är bakterier som bland annat orsakar epidemisk hjärnhinneinflammation över hela världen. Sjukdomen är ovanlig, men som vid insjuknade är en mycket allvarlig och livshotande infektion som i fall kan ge bestående besvär. Symtom som uppkommer vid hjärnhinneinflammation innefattar: akut insättande av kraftig huvudvärk, kräkningar, ljud- och ljuskänslighet, nackstyvhet punktformiga hudutslag och vid extrema fall kramper eller medvetslöshet. Vaccination rekommenderas framförallt till personer med ökad risk att insjukna i sjukdomstillståndet, men även vid resor till områden där smittspridning är som vanligast som. Västra och centrala Afrika söder om Sahara är typiska områden där smittspridning är vanlig. Läs mer om Meningokocker vaccin här.

Vaccinera dig mot Mässling i Alingsås

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som orsakar hög feber och progredierande utslag från ansikte och sedan ned på kroppen. I Sverige är sjukdomen ovanlig med tanke på att vaccinet mot sjukdomen ingår i grundvaccinationsprogrammet, men är däremot väldigt vanlig i andra länder och har på senare tid ökat i antal insjuknande i Europa. Vaccinet medför skydd mot mässling, röda hund och påssjukan där första dosen ges vid 18 månaders ålder och en andra vid 6–8 års ålder. Läs mer om Mässling vaccin här.

Vaccinera dig mot Påssjuka i Alingsås

Påssjuka, som också kallas parotit, är en över hela världen en vanlig och smittsam virussjukdom som främst drabbar barn, men som i Sverige närmast helt försvunnit efter att ha ingått i det allmänna barnvaccinationsprogrammet sedan 1982. Sjukdomen orsakar hög feber som sedan övergår till att spottkörtlarna längst bak på käken svullnar till en grad där de tydligt syns på utsidan av halsen och kan se ut som påsar. Vaccinet medför skydd mot mässling, röda hund och påssjukan där första dosen ges vid 18 månaders ålder och en andra vid 6–8 års ålder. Läs mer om Påssjuka vaccin här.

Vaccinera dig mot Röda hund i Alingsås

Röda hund är en smittsam virusinfektion som räknas till de klassiska barnsjukdomarna. Sjukdomen är mycket ovanlig i dagsläget eftersom vaccin mot röda hund ingår i grundvaccinationsprogrammet för barn, men är däremot vanlig i andra länder. Vid insjuknad uppstår karaktäristiska brunaktiga utslag som sprids på huden från ansikte, ner över ben och armar. Infektionen är speciellt farlig hos gravida kvinnor, särskilt under tidig graviditet då det medför allvarliga fosterskador. Vaccinet medför skydd mot mässling, röda hund och påssjukan där första dosen ges vid 18 månaders ålder och en andra vid 6–8 års ålder. Läs mer om Röda hund vaccin här.

Vaccinera dig mot Gula febern i Alingsås

Gula febern är en virussjukdom som sprids via myggor och kan leda till livshotande sjukdom med hög dödlighet. Sjukdomen finns i tropiska Afrika och Sydamerika. Det finns i dagsläget enbart förebyggande behandling i form av vaccination där en dos ger livslångt skydd. Äggallergiker skall ej vaccineras. Läs mer om Gula febern vaccin här.

Kontakta oss i Alingsås några dagar innan besöket så att ett läkarintyg/vaccinationshäfte kan utfärdas av den ordinerande läkaren i god tid.

Vaccinera dig mot Hepatit A i Alingsås

Hepatit-A-virus (HAV) är ett virus som orsakar Hepatit A som i sig orsakar inflammation i levern. Inflammation är oftast övergående, men du kan känna trötthet under flera månader efter utläkt infektion. Sprids oftast genom mat och dryck som i epidemiska områden sprids via dricksvattentäkter eller födoämnen som är förorenade med fekalier. Bästa skyddet uppnås om vaccination genomförts ca 2 veckor innan avresa till högriskland. Efter första dosen har man fullgott skydd i minst 1 år. Om man behöver ett längre skydd bör man fylla på med ytterligare 1 dos, minst 6 månader efter första dosen. Detta medför ett skydd i minst 30 år. Läs mer om Hepatit A vaccin här.

Vaccinera dig mot Hepatit B i Alingsås

Hepatit-B-virus (HBV) är ett virus som orsakar Hepatit B som i sig orsakar inflammation i levern. Viruset sprids via blod eller genom oskyddat sex. Hepatit B delas in i akut och kronisk hepatit B. Den första tiden kallas sjukdomen för akut hepatit B. Ibland försvinner inte viruset, utan finns kvar i kroppen i mer än sex månader. Då kallas det för kronisk hepatit B. Grundvaccinering består av tre doser där dos 2 tas cirka 1 månad efter första dosen. Tredje dosen, fem till tolv månader efter andra dosen eller inför nästa resa. Efter den tredje dosen har du ett skydd resten av livet. Läs mer om Hepatit B vaccin här.

Vaccinera dig mot Kolera i Alingsås

Kolera är en smittsam diarrésjukdom som orsakas av bakterien Vibrio cholerae. Kolera sprids bland annat via förorenat vatten eller mat. Sjukdomen är mer vanlig i länder med dåligt fungerande vatten och avloppsrensning. Symptom uppstår i form utav feber, kräkningar och vattentunna diarréer som i sin tur leder till förlust av stora mängder vätska. Kolera klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom. Det finns ett drickbart vaccin mot kolera, du behöver dock vanligtvis bara vaccination om du ska vistas under längre tid i områden där sjukdomen är vanlig. Läs mer om Kolera vaccin här.

Vaccinera dig mot Tyfoid i Alingsås

Tyfoidfeber är bakteriesjukdom som orsakar sepsis, även tidigare kallat blodförgiftning. Smittan sprids via förorenat vatten eller mat som inte är ordentligt kok eller stekt. Vanliga symptom vid tyfoidfeber är hög feber under lång tid, muskelvärk, huvudvärk, du verkar förvirrad eller svår att få kontakt med och du kan ibland få små ljusröda utslag på kroppen. Ett annat vanligt symptom är först förstoppning och sedan diarré. Du kan skydda dig mot tyfoidfeber med vaccination. Tyfoidfeber är mest vanligt i Afrika, Sydamerika och Sydostasien. Läs mer om Tyfoid vaccin här.

Vaccinera dig mot Bältros i Alingsås

Bältros är en infektionssjukdom som orsakas av samma virus som vattkoppor. Vanliga symptom vid Bältros är smärtsamma utslag och blåsor som oftast manifesteras på ena sidan av kroppen. Viruset som tyst ligger kvar i kroppen efter tidigare genomgången infektion med vattkoppor, kan vid nedsatt immunförsvar aktiveras igen. Med tanke på att personer över 50 år löper större risk att insjukna i denna sjukdom, bör dem enligt rekommendationer vaccinera sig. Läs mer om Bältros vaccin här.

Vaccinera dig mot Influensa i Alingsås

Influensa är en infektion som du får av virus. Vid insjuknandet av influensa är det vanligt att du plötsligt får hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. Olika influensavirus kommer till Sverige varje år och sprids som mest under vinterhalvåret. Den influensa som kommer varje år kallas även för säsongsinfluensa, influensa är smittsam och det är därför viktigt att du stannar hemma vid symptom. Det rekommenderas att vaccinera sig mot influensa varje år. Somliga personer löper större risk att bli allvarligt sjuka om de får influensa eller en följdsjukdom av influensan. Du rekommenderas också att vaccinera dig om du bor ihop med en person som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Läs mer om Influensa vaccin här.

Vaccinera dig mot Japansk Encefalit i Alingsås

Japansk Encefalit, även kallad japansk hjärninflammation är en virussjukdom som finns i bland annat Sydostasien och stora delar av östra Asien. Den ovanliga sjukdomen Japansk encefalit sprids av myggor, den kan vara allvarlig, till och med livshotande. Den som har blivit smittad får oftast lindriga symptom, som lätt feber och muskelvärk. Ibland, dock väldigt ovanligt så orsakar viruset en allvarlig inflammation i hjärnan. Potentiella symptom brukar då vara; Svår huvudvärk, frossa, hög feber, kramper, förvirring och oro. Inkubationstiden är oftast mellan fem och tio dagar. Du kan vaccinera dig mot Japansk hjärninflammation även kallat Japansk encefalit. Läs mer om Japansk Encefalit vaccin här.

Vaccinera dig mot HPV i Alingsås

Humant papillomvirus även förkortat HPV är ett väldigt vanligt virus som finns i över tvåhundra varianter. Vissa typer kan ge cellförändringar som i sällsynta fall kan leda till cancer, framför allt i livmoderhalsen. HPV-typer som orsakat cellförändringar i livmodershalsen syns inte, ger oftast inga besvär och kan endast upptäckas genom cellprovtagning. Andra HPV-typer kan orsaka vårtor, de HPV-typer som orsakar vårtor brukar inte leda till cancer. HPV-typerna orsakar främst vårtor på händer och fötter men dessutom i underlivet, även kallat Kondylom. För att skydda dig mot HPV rekommenderas vaccination och användning av kondom vid samlag. Alla barn erbjuds HPV-vaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet skyddar mot sju typer av HPV som orsakar cancer och mot två typer som orsakar vårtor i underlivet. Läs mer om HPV vaccin här.

Vaccinera dig mot Vattkoppor i Alingsås

Vattkoppor är en vanlig och väldigt smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vanliga symptom till vattkoppor är feber och vätskefyllda blåsor som kliar. Symptomen blir ofta besvärligare desto äldre man är men besvären försvinner oftast av sig själv. Efter finns viruset kvar i kroppen och kan ibland orsaka bältros. När du väl haft vattkoppor blir du immun mot sjukdomen. Detta innebär att du kan umgås med personer som har vattkoppor eller bältros, helt riskfritt. Det finns vaccin mot vattkoppor, som ger ett bra skydd och har få biverkningar. Efter två vaccinationer mot vattkoppor är skyddet väldigt bra. Även om man skulle få vattkoppor så är besvären betydligt lindrigare. Du kan vaccineras mot vattkoppor om du inte har starkt nedsatt immunförsvar eller är gravid. Du kan vaccineras fast du ammar. Läs mer om Vattkoppor vaccin här.

Skydda dig mot Malaria i Alingsås

Malaria, som sprids via myggor, är en mycket vanlig sjukdom i tropiska och subtropiska delar av världen. Sjukdomen finns i många länder i Afrika, Sydamerika, Cenralamerika och Asien där risken att bli smittad är störst i Afrika. För att minska risken för insjuknande är myggmedel, myggnät, luftkonditionering och ibland även förebyggande läkemedel viktiga att ha i åtanke. Hos oss kan du köpa myggmedel och även få malariaförebyggande läkemedelsbehandling på e-recept. Denna behandling påbörjas 24-48 timmar före inresa i det endemiska området och fortlöper varje dag under hela resan samt 7 dagar efter hemkomst. Läs mer om malariaskydd här.

Vaccinera dig mot Pneumokocker i Alingsås

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation, men kan också orsaka invasiva sjukdomar som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Dessa sjukdomar drabbar främst barn under 2 år och äldre över 65 års ålder. Det har visat sig att en singeldos vaccin ger ett gott skydd i många år, därför rekommenderas det att du som löper risk för att insjukna i någon sjukdom orsakad av pneumokocker, vaccinerar dig mot detta. Läs mer om Pneumokocker vaccin här.

Vaccinera dig mot Rabies i Alingsås

Rabies är en mycket allvarlig virussjukdom som smittas via infekterade vild däggdjur, där hundar är den vanligaste smittkällan. Smittan finns i stora delar av världen, framförallt i Afrika och Asien. Det rekommenderas därför alltid att du vaccinerar dig mot rabies i förebyggande syfte innan du skall resa till ett land med hög smittorisk. Grundimmunisering består av 3 doser som tas under loppet av 21 dagar och bör ske några veckor innan avresa. Läs mer om Rabies vaccin här.

Företagstjänster

Söker ni inom företaget en helhetslösning där ni vaccinerar medarbetare? Vi har möjligheten att åka ut till er på arbetsplatsen eller välkomna er till vår klinik på Göteborgsvägen 42 i Alingsås. Vi skräddarsyr en lösning som passar er bäst. Maila foretag@expresscare.se för snabb service.

Expresscare Alingsås

Göteborgsvägen 42
Alingsås

Kontaktformulär

Använd formuläret för att kontakta oss

Öppettider

Mån-Fre: 13.00 – 17.00
Sön: 10.00 – 16.00
Öppettider kan variera

Adress

Göteborgsvägen 42
441 43 Alingsås

Kontakt