Vaccin – Bältros

Vaccinera dig mot Bältros

Bältros orsakas av samma virus som vattkoppor och kan endast uppstå efter genomgången infektion som ligger kvar vilande i nervcellerna. Alla som har haft vattkoppor kan därför drabbas av bältros, men sjukdomen förekommer vanligast hos personer över 50 år. Zostavax är ett vaccin som innehåller ett levande försvagat virus och ges i form av en singeldos till personer över 50 år. Vaccinet har visat sig minska risken att insjukna i sjukdomen med hälften.

Information

Namn på vaccinen:
Zostavax
Shingrix

Kontakt

Så går vaccinationen till

Vaccinering mot bältros innefattar en singeldos à 0,65 ml, subkutant eller intramuskulärt, i deltoideusmuskeln för personer över 50 år. I dagsläget finns det inga specifika rekommendationer om att en påfyllnadsdos behövs och studier har visat att skyddet efter 1 dos vaccin har en kvarstående effekt i cirka 5 – 7 års tid.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är reaktioner vid injek­tions­stället som t.ex. hudrodnad, smärta/ömhet, klåda och svullnad.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är huvudvärk, feber och reaktioner vid injektionsstället såsom förhårdnad, blåmärke, värmekänsla och hudutslag.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av illamående, förstorade lymfkörtlar i hals och armhålor och överkänslighet i form av allergiska reaktioner.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

Vem ska inte vaccinera sig?

Vaccinet är inte avsedd för personer som har en säkerställd överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet. Vid hög feber bör även vaccinationen senareläggas. Patientgrupper som heller inte bör vaccineras innefattar:

  • personer med pågående immunsuppressiv behandling
  • personer med allvarlig immunbrist
  • personer med aktiv obehandlad tuberkulos
  • gravida.

För dig som är yngre än 50 år

För tillfället erbjuder vi inte vaccination mot bältros för personer under 50 år, men detta kan självklart komma att ändras med tiden när det nya vaccinet Shingrix återigen kommer finnas tillgängligt för personer över 18 år.

För dig som har fyllt 50 år

Incidensen av bältros ökar stadigt från 50 års ålder och innefattar två tredjedelar av alla de som drabbas. Efter 85 års ålder har mer än hälften genomgått en infektion med bältros. Vaccinet ger ett skydd mot både bältros och dess vanliga komplikation postherpetisk neuralgi som är ett kroniska och svårbehandlat smärttillstånd i det drabbade området.

För dig med nedsatt immunförsvar

Patienter med allvarlig immunbrist och en pågående immunsuppressiv behandling är kontraindicerat för vaccination mot bältros. Dock så har dessa patientgrupper större risk för att insjukna i allvarligare komplikationer av herpes zoster-viruset. Det är därför viktigt att vaccinering ordineras i samråd med den behandlande läkaren.
För dem som har en planerad behandling med immunsupprimerande läkemedel bör vaccinet tas minst 1 månad innan medicineringen påbörjas.

För dig som är gravid och/eller ammar

Vaccinering skall ej ske under graviditet och man ser även att graviditet bör undvikas minst 1 månad efter vaccinering.

Zostavax: 1590 KR. Shingrix: 2350 KR.
Zostavax: 1750 KR. Shingrix: 2495 KR.
Zostavax: 1590 KR. Shingrix: 2395 KR.

Vad vill du boka tid för Bältros-vaccination? junior/vuxen