Vaccin – Hepatit B

Vaccinera dig mot Hepatit B

Hepatit B är en virusorsakad leverinflammation som överförs via oskyddat sex och genom kroppsvätskor. Akut hepatit B, är den första fasen som ibland presenteras med symtom i form av feber, illamående, ledvärk och aptitlöshet, men kan även utvecklas till de typiska symtomen vid leverinflammation med gulaktig hud och ögonvitor. Det är även vanligt att man inte får några symtom alls, speciellt småbarn. Cirka 5 – 10 % av fallen utvecklar en kronisk hepatit B. ¼ av dem som drabbas av den kroniska formen utvecklar skrumplever eller levercancer. Vaccination i förebyggande syfte är ytterst viktigt för personer som skall besöka högriskområden eller vet att de innefattas i riskgrupperna för hepatit B.
Vaccinet mot enbart hepatit B tas i 3 doser med ett mellanrum på minst 1 månad efter första dosen samt 6 månader efter andra dosen. En tredje dos ger dig ett livslångt skydd mot hepatit B.

Symtom på Hepatit B

Hepatit B-virus orsakar leverinflammation där symtomen varierar från att inte märka något alls medan andra besväras av trötthet, aptitlöshet, buksmärtor med mera under veckor till månader. Andra kan få en kraftig leverinflammation som leder till att huden och ögonvitorna blir gula. Detta kan leda till att man behöver sjukhusvård. Cirka 5 procent av de som insjuknat i akut hepatit B utvecklar en kronisk leverinflammation och är i regel fortsatt smittsamma. Risken för kronisk sjukdom är större ju yngre man är vid smittotillfälle. Hepatit B i kronisk fas kan leda till leversvikt, vilket ökar risken för levercirros och levercancer.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination rekommenderas om du ska resa till områden där risken att insjukna i hepatit B är större än i Sverige, men även om du vet att du innefattas i riskgrupper att lättare insjukna i sjukdomen.
Vid utlandsresa till högriskområde är behovet av vaccin mot hepatit B av prioritet om du ska stanna längre än 3 veckor, planerar upprepade besök till dessa områden, du riskerar att smittas med nålar som används vid tatuering eller piercing, du tror att du kommer ha oskyddat sex med en ny partner på resmålet eller om du ska jobba inom sjukvård och omsorg i områden med hög smittorisk.

Information

Namn på vaccinen:
Engerix-B Barn och Vuxen
Twinrix Paediatric
Twinrix Vuxen

Kontakt

Så går vaccinationen till

Grundvaccination mot hepatit B består av 3 doser à 0,5 ml intramuskulärt för barn under 15 års ålder och 1 ml intramuskulärt för vuxna och ungdomar över 16 år. Den andra dosen ges med minst 1 månads mellanrum efter den första dosen. Den tredje dosen tas 6 – 12 månader efter den andra dosen och ger dig ett livslångt skydd mot hepatit B.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är irritabilitet, huvudvärk, trötthet samt smärta och rodnad vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är aptitlöshet, dåsighet, illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, feber, sjukdomskänsla samt reaktion vid injektionsstället såsom svullnad och förhårdnad.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av yrsel, muskel- och ledvärk, influensaliknande symtom, utslag, klåda och subjektiva känselförnimmelser i huden.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

Hur sprids Hepatit B

Smittan, som finns i blod och andra kroppsvätskor hos en infekterad person, överförs både i den akuta och kroniska fasen och sker på diverse sätt. Den vanligaste spridningen av viruset i västvärlden sker via oskyddat sex och och inokulationssmitta via orena injektionsnålar såsom sprutkanyler, piercing, tatuering och akupunktur.
I andra delar av världen är smittspridning från mor till barn i samband med förlossning väldigt vanligt.

Riskområden för Hepatit B?

Hepatit B finns över hela världen, men länder med intermediär eller hög förekomst av hepatit B innefattar:

  • Europa: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Rumänien, Ryssland, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland
  • Asien: alla länder utom Japan
  • Afrika: alla länder
  • Nordamerika: Alaska (USA), Grönland (Danmark); Yukon, Nunavut och Northwest territorierna samt British Columbia (Kanada), Mexico
  • Central- och Sydamerika: alla länder utom Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay och Kuba
  • Oceanien: öarna i Stilla havet utom Australien och Nya Zeeland

För dig som är gravid och/eller ammar

I enlighet med 1177 visar det att du kan vaccineras mot hepatit A både när du är gravid och när du ammar.
Dock anser vi att vaccination bör ske endast om nödvändigt och efter utvärdering och bedömning av behandlande läkare.

Vaccinera dig mot både hepatit A och hepatit B med Twinrix

Om du behöver vaccinera dig mot både hepatit A och hepatit B finns Twinrix tillgängligt som är ett kombinationsvaccin för både vuxna och barn från 6 månaders ålder. Detta vaccin ges i 3 doser där de två första doserna ger ett komplett skydd mot båda hepatitformerna och den tredje dosen för att säkerställa långtidsskyddet.

Engerix-B: 395/440 KR. Twinrix: 490/630 KR.
Engerix-B: 395/450 KR. Twinrix: 490/630 KR.
Engerix-B: 390/410 KR. Twinrix: 490/630 KR.

Vad vill du boka tid för Hepatit B-vaccination? junior/vuxen