Vaccin – HPV

Vaccinera dig mot HPV

HPV står för humant papillomvirus och är en grupp av över 200 olika virustyper där vissa typer kan orsaka cellförändringar som i sällsynta fall kan leda till cancer, framför allt i livmoderhalsen och andra typer som orsakar vårtor. Dessa vårtor orsakas främst på händer och fötter men även i underlivet, även kallat Kondylom.
För att skydda dig mot HPV rekommenderas vaccination och användning av kondom vid samlag. Gardasil 9 är ett vaccin som erbjuds till alla över 9 års ålder och skyddar mot sju typer av HPV som orsakar cancer och mot två typer som orsakar vårtor i underlivet. Vaccinationen för barn mellan 9 – 14 års ålder består av två doser, medan vaccination för personer över 15 års ålder består av tre doser.

Symtom på HPV

HPV-infektioner ger i sig inga symtom och läker oftast ut av sig själva. Om infektionen kvarstår kan den, beroende på HPV-typ, leda till kondylom eller olika typer av cancer.

Vårtor:
Vanliga hudvårtor orsakas av HPV och uppstår oftast på händer och fötter. Inga av dessa HPV-typer orsakar cancer och läker oftast ut av sig själva.

Kondylom:
Kondylom är könsvårtor som orsakas av andra HPV-typer än dem som ger upphov till hudvårtor på händer och fötter. Dessa vårtor kan variera i utseende och sitter på eller i könsorganet.
Kondylomen vara svåra att få bort helt och håller då nya vårtor kan uppträda. Har man dock varit fri från kondylom fyra till sex månader är sannolikheten att virusinfektionen har läkt ut och man är inte längre smittsam.

Livmoderhalscancer:
Livmoderhalscancer är den vanligaste HPV-relaterade cancerformen. Genom screeningprogrammet med gynekologiska cellprovskontroller kan man upptäcka förstadier till livmoderhalscancer. I Sverige får alla kvinnor från 23 till 64 år regelbundna kallelser till gynekologisk cellprovskontroll som är ett effektivt sätt att upptäcka cellförändringar och förebygga livmoderhalscancer. Det är därför viktigt att du fortfarande går på dessa kontroller även ifall du är vaccinerad.

När ska jag vaccinera mig?

Alla barn som erbjuds HPV-vaccination i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet bör vaccinera sig. Med tanke på att nyttan av vaccinet avtar med stigande ålder då man med åldern exponeras för naturliga HPV infektioner bör man så tidigt som möjligt vaccinera sig. Man har sett att skyddseffekten hos kvinnor har visats upp till 26 års ålder. Det rekommenderas därför att du som inte har vaccinerat dig inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet bör göra detta för att säkerställa ett gott skydd mot de HPV-typer som orsakar cancerformer.

Information

Namn på vaccinen:
Gardasil 9


Kontakt

Så går vaccinationen till

Personer från 9 till <14 år:
Vaccination av denna åldersgrupp innefattar ett 2-dosschema som ges med en dos à 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln. Andra dosen ges 5 – 13 månader efter första dosen.

Personer > 15 år:
Vaccination innefattar ett 3-dosschema där en dos ges à 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln. Andra dosen ges minst 1 månad efter första dosen och den tredje dosen ges minst 3 månader efter den andra dosen. Alla tre doser skall ges inom en ettårsperiod.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk samt smärta och svullnad vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är yrsel, illamående, feber och trötthet.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av kräkningar, nässelutslag, muskel- och ledvärk samt överkänslighet.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

För dig som är gravid och/eller ammar

Vaccination av gravida kvinnor rekommenderas inte och bör därför uppskjutas till graviditeten är avslutad.

2180 KR.
2250 KR.
2110 KR.

Vad vill du boka tid för HPV-vaccination? junior/vuxen