Vaccin – Kolera

Vaccinera dig mot Kolera

Kolera orsakas av bakterien Vibrio cholerae som kan ge upphov till allvarlig tarmsjukdom och hög dödlighet i områden där dålig hygien och otillräcklig sjukvård förekommer. Sjukdomen smittar genom mat och dryck där Bakterierna utsöndras med avföringen, och smittspridning sker via vatten som förorenats med avloppsvatten, men har också förekommit från dåligt kokta skaldjur och fisk. Symtomen som uppstår efter insjuknad kan variera alltifrån inga symtom till svåra diarrétillstånd. Sjukdomen klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom.
Det drickbara vaccinet mot Kolera omfattar 3 doser för barn mellan 2 – 6 år och ger ett 6 månaders skydd.
För vuxna och barn från 6 års ålder innefattar vaccinering 2 doser där andra dosen ger ett skydd i 2 år.
Immunisering skall avslutas minst 1 vecka före avresa.

Symtom på Kolera

Symtomen som uppstår när man insjuknar i kolera kan variera från asymtomatiskt bärarskap till svåra diarrétillstånd. När symptom uppstår det akut i mag- och tarmbesvär i form utav vattnig avföring (kan uppgå till mer än 20 liter på ett dygn), vanligtvis dock inte kräkningar. Efter detta följer snabb uttorkning som kan leda till cirkulationskollaps. Mycket allvarliga, obehandlade fall kan avlida redan inom några timmar på grund av dehydrering.
Det bästa sättet att förebygga kolerasmitta, tillsammans med vaccination, är att iaktta god dricksvattens- och livsmedelshygien.

När ska jag vaccinera mig?

Du som planerar att resa till ett land med pågående koleraepidemi bör minst 1 vecka före avresa ha vaccinerat dig mot kolera i förebyggande syfte. De som har planerat att leva under enkla hygieniska förhållanden i områden med stor risk för smitta, arbeta i flyktingläger, har bakomliggande sjukdomar som innebär att man kan bli svårare sjuk eller de som äter magsårsmediciner bör i första hand överväga vaccination.

Information

Namn på vaccinen:
Dukoral


Kontakt

Så går vaccinationen till

Barn mellan 2 till 6 års ålder:

Vaccinet ges i 3 doser med 1 veckas mellanrum och omfattar en dos à 3 ml peroralt som före intag blandas med en bikarbonatlösningen, så att vaccinet skyddas mot den sura magsaften, i ett glas kallt vatten. För barn hälls hälften av buffertlösningen bort och resterande blandas med hela vaccindosen. Du skall undvika mat och dryck 1 timme före och efter vaccination. Efter full vaccination med 3 doser har man ett fullgott skydd i cirka 6 månader.

Vuxna och barn från 6 års ålder:

Det drickbara vaccinet ges i 2 doser med 1 veckas mellanrum och omfattar en dos à 3 ml peroralt som före intag blandas med en bikarbonatlösningen, så att vaccinet skyddas mot den sura magsaften, i ett glas kallt vatten. Du skall undvika mat och dryck 1 timme före och efter vaccination. Efter full vaccination har man ett fullgott skydd i cirka 2 år.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Vanliga biverkningar som kan uppstå är ibland lätt magknip och lösare avföring på grund av bikarbonatet.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av huvudvärk, diarré, magkramper, buksmärta, aptitlöshet, yrsel, kräkningar, illamående, feber och allmän sjukdomskänsla.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

Riskområden för Kolera?

Koleraöverföring beror på otillräcklig tillgång till rent vatten och sanitetsanläggningar. Detta finner man oftast i slumområden och läger för internt fördrivna personer eller flyktingar där rent vatten och sanitet inte uppfyllts. Sjukdomer förekommer även främst i Afrika, men även i Asien, särskilt i Indien och Indonesien.

För dig som är gravid och/eller ammar

Vaccinet kan ges till gravida och ammande kvinnor.

320 KR.
350 KR.
320 KR.

Vad vill du boka tid för Kolera-vaccination? junior/vuxen