Vaccin – Malaria

Vaccinera dig mot Malaria

Skydda dig mot Malaria

Malaria är en potentiell allvarlig och dödlig infektion för resenärer som sprids via myggor. Det är en mycket vanlig sjukdom i tropiska och subtropiska delar av världen. Risken för att bli smittad är störst i Afrika, men finns även i många andra länder såsom Sydamerika, Centralamerika och Asien.
Det är av stor vikt för resenärer att skydda sig under vistelser i malariadrabbade områden med bland annat myggmedel, myggnät, luftkonditionering och ibland även förebyggande läkemedel.

Hos oss kan du köpa myggmedel och även få malariaförebyggande läkemedelsbehandling på e-recept. Denna behandling påbörjas 24-48 timmar före inresa i det endemiska området och fortlöper varje dag under hela resan samt 7 dagar efter hemkomst.

Symtom på Malaria

Symtom

När ska jag vaccinera mig?

Denna måste bort

Information

Namn på vaccinen:
Malarone – läkemedelsbehandling
MoskitoGuard – myggmedel

Kontakt

Risk för att bli smittad av Malaria

Hur kan jag förebygga malaria

Myggnät:
Det är viktigt att skydda sig mot myggstick främst på kvällar och nätter då malariamyggan främst är aktiva. Skydd i form av myggnät minskar även risken för andra myggöverförda sjukdomar såsom gula febern, japansk encefalit, dengue, zika och chikungunya.

Myggmedel:
Myggmedel är av stor vikt att använda, särskilt på underben och fötter. Moskito Guard är ett modernt och effektivt insektsmedel fritt från DEET med bevisat skydd mot stickande/blodsugande insekter såsom myggor, knott och fästingar. Den är baserat på en lotion/kräm med återfuktande funktion som inte kladdar, har en behaglig doft, är vattenfast och ger upp till 8 timmars skydd. Produkten innehåller substansen Saltidin som är den aktiva substansen i många vanliga insektsmedel. Den är alltså fri från DEET och är därför skonsam mot såväl hud som miljö. Därför är den även lämplig att använda för gravida och barn från 3 års ålder.

Inomhusskydd:
Miljön inomhus bör vara myggfri, i synnerhet sovrum. Täta rum med luftkonditionering eller takfläkt reducerar risk för myggbett. Innan sänggående kan rummet sprayas med pyretroidinnehållande medel.

Läkemedel:
Det finns olika läkemedel mot malaria som är baserade på vilka som passar personen bäst, men även området man skall vistas i. På våra vaccinationsmottagningar erbjuder vi Malarone för vuxna och Malarone Junior för barn som väger mer än 11 kg.
Behandlingen skall påbörjas 24 – 48 timmar före inresa till det endemiska området, sedan tas regelbundet under hela vistelsen samt 7 dagar efter hemkomst. Hur många tabletter du behöver ta beror på ålder och vikt.
Det är viktigt att undvika myggstick även om du tar läkemedel mot malaria i förebyggande syfte. Du kan ändå smittas även om risken är mycket mindre.

Biverkningar

Biverkningar av behandlingen med Malarone

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med läkemedelsbehandlingen. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

De vanligaste biverkningarna vid behandling med Malarone är buksmärtor, illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och utslag.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

För dig som är gravid och/eller ammar

Gravida bör i största del undvika icke-nödvändiga resor till områden med signifikant malariarisk. En gravid kvinna som drabbas av malaria har större risk för att insjukna i allvarlig sjukdom än en icke-gravid kvinna och löper även risk att drabbas av missfall och andra graviditetskomplikationer. Det är därför särskilt viktigt att gravida kvinnor noggrant skyddar sig. Malarone skall i största mån undvikas under hela graviditeten och du bör därför rådgöra med den behandlande läkaren om du är gravid eller planerar på att bli gravid.

Du kan använda de flesta läkemedel mot malaria när du ammar trots att en liten del av det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

300 KR, 120 KR (Myggmedel)
300 KR, 120 KR (Myggmedel)
300 KR, 120 KR (Myggmedel)

Vad vill du boka tid för Malaria-vaccination? junior/vuxen