Vaccin – Påssjuka

Vaccinera dig mot Påssjuka

Påssjuka, även kallad parotit, är en mycket smittsam virusinfektion som orsakas av parotitvirus. Viruset angriper i första hand spottkörtlarna och ett vanlig symtom som uppstår är svullnader på halsen som ser ut som påsar, därav namnet.
Sjukdomen är ovanlig i Sverige eftersom alla barn erbjuds vaccin, men är fortfarande väldigt vanligt förekommande i de länder som saknar allmän vaccination.
Vaccination mot påssjuka ingår i barnvaccinationsprogrammet i Sverige och de som har vaccinerats enligt programmet har därför ett livslångt skydd. Dem som är födda i Sverige mellan 1960 och 1980 kan behöva vaccinera sig mot påssjuka eller komplettera sitt skydd om man inte har haft sjukdomen eller endast har fått en dos vaccin.

Symtom på Påssjuka

Påssjukevirus angriper i första hand spottkörtlarna. Sjukdomen börjar oftast med feber och tilltagande ömhet och svullnad över öronspottkörteln på bägge sidorna. Svullnaden är i regel så pass uttalad att den är tydligt synlig och det kan bli svårt att tugga och gapa.
En vanlig komplikation är hjärnhinneinflammation som kan åtföljas av bestående hörselnedsättning.
Något specifikt läkemedel mot påssjukevirus finns ej i dagsläget och det är därför viktigt att skydda sig mot sjukdomen i form av vaccinering.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination mot Påssjuka ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds vid 18 månaders ålder. Barnet får sedan en påfyllnadsdos i årskurs 1 eller 2. Vaccinet som används ger samtidigt skydd mot röda hund och mässling.
Du som är född i Sverige mellan 1960 – 1980 kan behöva vaccinera dig mot mässling eller komplettera ditt skydd om du inte har haft sjukdomen eller endast har fått en dos vaccin. För att uppnå fullgott skydd mot behövs två doser och de bör tas med ungefär fem års mellanrum. Rådgör med personalen på vår vaccinationsmottagning om du är osäker på hur ditt skydd ser ut.

Information

Namn på vaccinen:
Priorix


Kontakt

Så går vaccinationen till

Vaccination med Priorix är mot mässling, påssjuka och röda hund och innefattar två doser à 0,5 ml intramuskulärt som bör ges med 5 års mellanrum.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är feber över 38 °C och rodnad vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är feber över 39 °C, övre luftvägsinfektion, hudutslag samt smärta och svullnad vid injektionsstället.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av öroninflammation, förstorade lymfkörtlar, ögoninflammation, diarré, kräkning och allergiska reaktioner.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

För dig som är gravid och/eller ammar

Får ej ges till gravida och ska graviditet skall även undvikas 1 månad efter vaccination. Du kan dock vaccinera dig om du ammar.

Priorix: 490 KR.
Priorix: 495 KR.
Priorix: 490 KR.

Vad vill du boka tid för Påssjuka-vaccination? junior/vuxen