Vaccin – Pneumokocker

Vaccinera dig mot Pneumokocker

Pneumokocker är en typ av bakterie som i sig är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dock kan den även orsaka invasiva sjukdomar som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Dessa sjukdomar förekommer i alla åldrar, men drabbar främst barn under 2 år och äldre över 65 års ålder.
Sedan 2009 ingår vaccination mot pneumokocker i vaccinationsprogrammet för barn där det erbjuds till barn vid tre, fem och tolv månaders ålder. Om du är född innan 2009 och löper risk för att insjukna i sjukdom orsakad av pneumokocker rekommenderas det att du vaccinerar dig mot detta.

Symtom på Pneumokocker

Pneumokocker är den absolut vanligaste orsaken till lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa sjukdomar förekommer i alla åldrar, dock drabbar de främst barn och äldre personer.
Pneumokocker kan även orsaka hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i luftvägarna är det i regel pneumokocker som är orsaken.

När ska jag vaccinera mig?

Personer som löper större risk att insjukna i allvarlig sjukdom av en infektion med pneumokocker, rekommenderas vaccination. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även vaccin till dig som är 65 år eller äldre, har kraftigt nedsatt immunförsvar eller saknar mjälte eller har cystisk fibros.
Vaccin rekommenderas också vid vissa andra sjukdomar och tillstånd som kronisk hjärt-, lung- eller leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes, rökare eller alkoholmissbrukare.

Information

Namn på vaccinen:
Pneumovax
Prevenar 13

Kontakt

Så går vaccinationen till

Pneumovax:

Vaccination med Pneumovax för barn över 2 års ålder, ungdomar och vuxna innefattar en dos 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln.
En booster rekommenderas endast på basis av nationella rekommendationer, dock har det visat sig att 1 dos vaccin ger skydd i många år.

Prevenar 13:

Vaccination med Prevenar 13 för spädbarn från 6 veckors ålder, barn, ungdomar och vuxna  innefattar en dos 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln, alternativt i framsida lår på spädbarn och barn. En booster rekommenderas till de högriskgrupper som infaller i högre risk att insjukna och och innefattar ytterligare en dos à 0,5 ml intramuskulärt 2 månader efter första dosen.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Pneumovax:

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är feber under 38,8°C och reaktioner vid injektionsstället som klåda, förhårdnad, smärta, ömhet och svullnad.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är utmattning, muskelvärk och huvudvärk.

Prevenar 13:

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, minskad aptit, trötthet och feber.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är kräkningar, diarré och nässelutslag.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av illamående och överkänslighet.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

För dig som är gravid och/eller ammar

Vaccination rekommenderas inte generellt till gravid eller ammande kvinnor. Bör endast ges då det är absolut nödvändig och då de potentiella fördelarna anses överväga all potentiell risk för fostret. Diskutera med en läkare om du undrar om du ska vaccinera dig.

Pneumovax: 450 KR. Prevenar 13: 880 KR.
Pneumovax: 490 KR. Prevenar 13: 950 KR.
Pneumovax: 450 KR. Prevenar 13: 880 KR.

Vad vill du boka tid för Pneumokocker-vaccination? junior/vuxen