Vaccin – Polio

Vaccinera dig mot Polio

Polio är en virussjukdom som sprids med avföringen och via förorenat vatten, men kan också spridas från person till person. Virussjukdomen kan skada ryggmärgen i form av inflammation som i sig kan orsaka förlamning. Fallen av insjuknande i polio runtom i världen fortsätter att minska, men läget är fortfarande så allvarligt att WHO fortsätter att klassa situationen som ett internationellt hot mot människors hälsa. Det är därför viktigt att du som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd.
Vaccination mot polio ingår i barnvaccinationsprogrammet i Sverige och de flesta som är yngre än 60 år har fått minst fyra doser av vaccinet, vilket ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen.

Symtom på Polio

De flesta som smittas får oftast inga symtom alls, många får endast lätta influensaliknande besvär som feber, trötthet, illamående och huvudvärk. Det finns dock en liten andel, omkring 1 av 200,  som drabbas av förlamning i såväl extremiteter som andningsmuskulatur. Detta beror på att det finns en inflammation i nerverna. Ett livshotande tillstånd är när sjukdomen progredierar till att påverka andningen.
Postpolio innebär att du som barn har haft en genomgången infektion och kan få besvär på nytt många år senare. Tillståndet leder till att du kan då bli svag i någon eller några muskler och få svårt att gå.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination mot Polio ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdosen erbjuds därefter det vid 5 års ålder och ges tillsammans med vaccin mot stelkramp, kikhosta och difteri. Vuxna som skall resa till ett land med risk att smittas, rekommenderas en påfyllnadsdos.

Information

Namn på vaccinen:
Imovax Polio


Kontakt

Så går vaccinationen till

Vaccination med Imovax Polio innefattar en dos à 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln. Re-vaccination med en femte dos bör ske före inresa till ett land med ökad risk att insjukna i polio.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination är lokala reaktioner vi injektionsstället som smärta, rodnad, svullnad vid injektionsstället och feber > 38,1 °C.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

Riskområden för Polio?

Vaccination mot polio ingår i barnvaccinationsprogrammet i Sverige och de flesta som är yngre än 60 år har fått minst fyra doser av vaccinet, vilket ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen.
Världshälsoorganisationen, WHO rekommenderar för säkerhets skull en femte dos, om du ska resa till ett land där det finns risk att smittas med polio. Det gäller även om du är vaccinerad.

För dig som är gravid och/eller ammar

I enlighet med 1177 kan du vaccineras mot polio både när du är gravid och när du ammar. Dock anser vi att vaccination bör ske endast om nödvändigt och efter utvärdering och bedömning av behandlande läkare.

340 KR.
340 KR.
340 KR.

Vad vill du boka tid för Polio-vaccination? junior/vuxen