Vaccin – Rabies

Vaccinera dig mot Rabies

Rabies är en virussjukdom som smittas via infekterade vild däggdjur, där hundar är den vanligaste smittkällan.
Smittan finns i stora delar av världen, framförallt i Afrika och Asien där rabies fortfarande är ett stort problem och orsakar tiotusentals dödsfall bland människor årligen.
Det rekommenderas därför alltid att vaccinera dig mot rabies i förebyggande syfte innan du skall resa till ett land där smittorisken är sannolik.
Grundimmunisering består av 3 doser som tas under loppet av 21 dagar och bör ske några veckor innan avresa. Som vaccinerad har du alltid ett bättre skydd mot sjukdomen, men du måste ändå fylla på vaccindosen senast inom 2 dygn ifall du blivit biten eller exponerad av ett smittat djur.

Symtom på Rabies

Rabies är en dödlig sjukdom, som inte kan botas trots modern intensivvård. Det är därför viktigt att vaccinera sig i förebyggande syfte. De första symtomen som uppstår är att området där du fått ett bett eller runt såret där du har blivit slickad av ett djur börjar somna av och du får ont i huden runtom. Efter några dagar uppstår symtom som huvudvärk, ånges, förvirring, kramper och du kan uppleva hallucinationer. Detta är tecken på att symtom från hjärnan har börjat. Genom påverkan på nerver till svalgmuskulaturen får patienten kramper vid sväljning. Man avlider i regel inom 14 dygn.

När ska jag vaccinera mig?

I förebyggande syfte:

Vaccination rekommenderas till personer som löper större risk att exponeras för sjukdomen i områden där risken för smitta är stor. Personer som löper större risk genom sitt yrke som till exempel veterinärer bör också vaccineras.
Barn som leker med djur och oftast har en bristande förmåga att inse vikten att inte leka med djur som kan vara infekterade bör särskilt komma i åtanke för vaccination före resemål.

Efter exponering:

Du som har blivit biten av en fladdermus i Sverige eller exponerats från ett annat infekterat djur bör vaccinera dig med en booster ifall du tidigare vaccinerats mot rabies. För dig som är ovaccinerad består postexponeringsvaccinationen av 5 doser under en period av 28 dagar. Vaccinationen skall ske så snart som möjligt efter exponering.

Information

Namn på vaccinen:
Rabipur


Kontakt

Så går vaccinationen till

Vaccination med Rabipur för för alla åldersgrupper, både i förebyggande syfte och booster, innefattar en dos à 1 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln för vuxna och barn över 2 och och 1 ml intramuskulärt i främre delen av låret för barn under 2 år.
I förebyggande syfte består vaccination av 3 doser som ges dag 0, 7 och 21. Om du vaccinerar dig efter att ha blivit biten av ett infekterat djur består vaccination 2 doser för dig som redan vaccinerat dig mot rabies och 5 doser för dig som är ovaccinerad.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, yrsel, hudutslag, trötthet, feber och reaktioner vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är generell lymfkörtelförstoring, minskad aptit, illamående, kräkning, diarré och buksmärta.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av överkänslighet.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

För dig som är gravid och/eller ammar

Vaccination rekommenderas generellt inte till gravida och/eller ammande kvinnor. Det bör endast ges då de potentiella fördelarna anses överväga all potentiell risk för fostret. Detta skall självklart diskuteras med den behandlande läkaren. Dock kan Rabipur administreras till gravida kvinnor när postexpositionsprofylax är nödvändigt.

995 KR.
1060 KR.
950 KR.

Vad vill du boka tid för Rabies-vaccination? junior/vuxen