Vaccin – Röda Hund

Vaccinera dig mot Röda Hund

Röda hund eller Rubella är en smittsam virussjukdom som räknas till de klassiska barnsjukdomarna. Sjukdomen är oftast lindrig, men blir man smittad under graviditeten kan fostret få svåra skador.
I Sverige har sjukdomen i det närmaste försvunnit sedan vi under 70-talet och vaccinationen blev allmän 1982, är sjukdomen mycket sällsynt förekommande. Dock är den fortfarande vanlig i utvecklingsländer utan allmän vaccination.
Vaccination mot röda hund ingår i barnvaccinationsprogrammet i Sverige och de som har vaccinerats enligt programmet har därför ett livslångt skydd. Dem som är födda i Sverige mellan 1960 och 1980 kan behöva vaccinera sig mot röda hund eller komplettera sitt skydd om man inte har haft sjukdomen eller endast har fått en dos vaccin.

Symtom på Röda Hund

Sjukdomsbilden karakteriseras av en lindrig övre luftvägsinfektion och brunaktiga hudutslag som sprids från ansikte ner över armar och ben. Snuva, feber, ledvärk och svullna lymfkörtlar kan också förekomma. Allvarliga komplikationer förekommer men är sällsynta.
Det allra viktigaste att ha i åtanke med röda hund är att sjukdomen kan orsaka fosterskador och en moder gravid kvinna som smittas tidigt under graviditeten löper stor risk att få missfall eller att barnet förds med olika missbildningar.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination mot Röda Hund ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds vid 18 månaders ålder. Barnet får sedan en påfyllnadsdos i årskurs 1 eller 2. Vaccinet som används ger samtidigt skydd mot mässling och påssjuka.
Du som är född i Sverige mellan 1960 – 1980 kan behöva vaccinera dig mot mässling eller komplettera ditt skydd om du inte har haft sjukdomen eller endast har fått en dos vaccin. För att uppnå fullgott skydd mot behövs två doser och de bör tas med ungefär fem års mellanrum. Rådgör med personalen på vår vaccinationsmottagning om du är osäker på hur ditt skydd ser ut.

Information

Namn på vaccinen:
Priorix


Kontakt

Så går vaccinationen till

Vaccination med Priorix är mot mässling, påssjuka och röda hund och innefattar två doser à 0,5 ml intramuskulärt som bör ges med 5 års mellanrum.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är feber över 38 °C och rodnad vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är feber över 39 °C, övre luftvägsinfektion, hudutslag samt smärta och svullnad vid injektionsstället.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av öroninflammation, förstorade lymfkörtlar, ögoninflammation, diarré, kräkning och allergiska reaktioner.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

För dig som är gravid och/eller ammar

Får ej ges till gravida och ska graviditet skall även undvikas 1 månad efter vaccination. Du kan dock vaccinera dig om du ammar.

Priorix: 490 KR.
Priorix: 495 KR.
Priorix: 490 KR.

Vad vill du boka tid för Röda Hund-vaccination? junior/vuxen