Vaccin – Tyfoid

Vaccinera dig mot Tyfoid

Tyfoidfeber är ett bakteriellt sjukdomstillstånd orsakad av Salmonella typhi. Smittöverföring sker via förorenat vatten eller födoämnen och kan orsaka sepsis.
För att minska risken för smitta, utöver vaccination, är det ytterst viktigt att vara noga med hand- och toaletthygien där risken för smitta är hög.
I dagsläget finns 2 typer av vaccin, ett i tablettform som tas i 3 doser. Det andra vaccinet är via spruta och tas endast 1 gång. Full skyddseffekt inträder vid 14 dagar efter vaccinationen och bör därför vara fullbordat före avresa. Båda typerna ger ett fullgott skydd i 3 år.

Symtom på Tyfoid

Till skillnad från de andra vanliga salmonellainfektioner är tyfoidfeber en så kallad blodförgiftning som uppstår cirka 10 – 14 dagar från att du har blivit smittad tills det att du blir sjuk. Sjukdomsförloppet börjar med hög feber som som stegvis ökar under första veckan i kombination med röda utslag på bålen och är vanliga tecken för tyfoidfeber. De typiska magbesvären som efterföljs är förstoppning som sedan utvecklas till diarré. Vid utebliven behandling kan blödande sår i mag- och tarmkanalen utvecklas till bukhinneinflammation, ett livshotande tillstånd med hög dödlighet.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination rekommenderas till dig som planerar att vistas i länder med hög förekomst av tyfoidfeber en längre tid. Detta gäller även ifall du ska leva tillsammans med ortsbefolkning i Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och Sydostasien.

Information

Namn på vaccinen:
Typhim Vi


Kontakt

Så går vaccinationen till

Grundvaccination mot Tyfoid via spruta innefattar 1 dos à 0,5 ml intramuskulärt på utsidan av överarmen. Vaccinationen bör senast ske 14 dagar före avresa för att uppnå full skyddseffekt. Barn som har fyllt två år och vuxna kan vaccineras mot tyfoid med en spruta.
Förnyelsevaccination i samma dos rekommenderas tre år efter den senaste vaccinationen om patienten fortfarande är riskexponerad.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta för både det orala och injicerbara vaccinet. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, muskelvärk samt smärta, svullnad och hudrodnad vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är sjukdomskänsla, feber och trötthet.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

Tyfoid riskområden i Sverige

Vaccination mot tyfoid rekommenderas till personer som skall resa till riskområden där Salmonella typhi är vanligt förekommande, speciellt i högriskområden där förekomst är vanlig bland lokalbefolkning.
De inkluderande riskområdena inkluderar populära resmål Thailand, Indonesien, Egypten och Iran, men även Central- och Sydamerika, Oceanien och Sydostasien.

För dig med nedsatt immunförsvar

Vaccination mot tyfoidfeber skall inte ges till personer med allvarlig allergi mot någon beståndsdel i vaccinet. Personer som har ett tillstånd som innebär nedsatt immunförsvar, behandlas med cytostatika eller mediciner som kan nedsätta immunförsvaret, skall inte vaccineras mot tyfoid i tablettform.

För dig som är gravid och/eller ammar

I enlighet med 1177 visar det att du kan vaccineras mot tyfoid både när du är gravid och när du ammar. Dock anser vi att vaccination bör ske endast om nödvändigt och efter utvärdering och bedömning av behandlande läkare.

410 KR.
440 KR.
390 KR.

Vad vill du boka tid för Tyfoid-vaccination? junior/vuxen