Vaccin – Vattkoppor

Vaccinera dig mot Vattkoppor

Vattkoppor är en mycket vanlig och väldigt smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Vanliga symptom till vattkoppor är feber och vätskefyllda blåsor som kliar. Symtomen blir ofta besvärligare desto äldre man är men besvären försvinner oftast av sig själv. Efter finns viruset kvar i kroppen och kan ibland orsaka bältros. Vaccinering mot vattkoppor innefattar 2 doser som ges med minst sex veckors mellanrum och ger ett bra skydd mot sjukdomen. Även ifall man insjuknar i vattkoppor efter vaccination så är besvären betydligt lindrigare.

Symtom på Vattkoppor

Sjukdomsbilden uppstår mellan 10 – 20 dygn efter det att du har blivit smittad och börjar oftast med lätt till måttlig feber och värk i kroppen. Efter något dygn uppstår ett kliande, blåsformigt utslag som oftast ses på bål som sedan sprids till ansikte, hårbotten eller munhåla. Dessa utslag kan komma i flera omgångar under några dagar där lätt feber oftast uppstår vid varje omgång. De vätskefyllda blåsorna går lätt sönder och en komplikation som kan uppstå genom att blåsorna är att de infekteras av hudbakterier.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccinet mot vattkoppor kan ges till barn från nio månaders ålder och vuxna. Det rekommenderas att vaccination prioriteras till särskilda medicinska riskgrupper med ökad risk att insjukna i allvarlig sjukdom där barn med underliggande sjukdomar som nedsätter immunförsvaret är av hög prioritet. För att dessa barn inte ska smittas rekommenderas även syskon och nära kamrater att vaccineras. Skyddseffekten av två doser vaccin är mycket god och minskar även risken för svår sjukdom. Besvären vid insjuknande blir lindrigare jämfört med om man inte har blivit vaccinerad.

Information

Namn på vaccinen:
Varilrix


Kontakt

Så går vaccinationen till

Grundvaccination mot vattkoppor innefattar två doser à 0,5 ml intramuskulärt eller subkutant i deltoideusmuskeln med minst 6 veckors mellanrum mellan doserna.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är smärta och hudrodnad vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är lätt feber samt svullnad vid injektionsstället.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av huvudvärk, muskel- och ledvärk, buksmärta och diarré.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

För dig som är gravid och/eller ammar

Gravida kvinnor bör inte vaccineras mot vattkoppor. Det är även viktigt att graviditet undviks i 1 månad efter vaccination.

780 KR.
820 KR.
750 KR.

Vad vill du boka tid för Vattkoppor-vaccination? junior/vuxen