Vanliga frågor

Allmänna frågor

Vi journalför dina uppgifter i ett journalsystem.

Vår telefonväxel är öppen 24H om dygnet, alla dagar i veckan.

I enlighet med GDPR får vi inte ge ut personuppgifter över telefon. Därför kan vi inte svara på vilka vaccinationer/provtagningar du har tagit över telefon utan du får istället besöka en av våra mottagningar för den informationen.

Du kan boka tid på vår hemsida www.expresscare.se genom att gå till ”boka tid”.

Via vårt bokningssystem hittar du de tider som är tillgängliga för bokning.

På vår hemsida finns öppettiderna för respektive mottagning.

Alla adresser för respektive mottagning hittar ni under mottagningens stad på vår hemsida.

Väntetiden är varierande beroende på högsäsong eller lågsäsong. Men oftast rör det sig kring 0-15 minuter.

Ja, vi behöver se en giltig ID handling i samband med vaccination/provtagning.

Absolut. Dock prioriteras alltid våra bokade kunder före drop-in.

Coronatester

Se under varje klinik under “VÅRA KLINIKER” ovan.

En provtagningspinne införs via ena näsborren till bakre svalgväggen (Nasofarynx-provtagning). Pinnen roteras emot slemhinna.
Besöket hos oss tar inte mer än 10 min per person.
Du ska ta med dig legitimation till besöket. Önskar du ett reseintyg skall du ha med dig ditt pass. Detta då flertal länder kräver att passnummer står med på reseintyget.
PCR-testet ger inte svar på om du har haft en genomgången infektion, utan om du har en pågående infektion.
Vårt standardintyg är på engelska, med signatur av vår legitimerade specialistläkare och med stämpel. Vissa länder kräver ett särskilt reseintyg, t.ex. Österrike, Egypten och Japan. Vi utfärdar även dessa intyg. Önskas annat intyg än standard, skall detta framföras vid bokning. Det är du som kund som är ansvarig för att provet tas inom det antal timmar det specifika landet kräver och att informera oss om att ett särskilt reseintyg krävs.
Datumet då PCR-testet utförs samt vilket datum läkaren utfärdar intyget.
Intyget skickas ut via krypterat mail till din e-postadress. Vi rekommenderar dig att skriva ut intyget och ta med dig en fysisk upplaga vid avresa. Vi har inte möjlighet att skriva ut intyget till dig.
Om resultatet skulle vara positivt så kommer du att få ett läkarintyg som bekräftar detta. Vår specialistläkare kommer att kontakta dig enligt riktlinjer från regionala smittskyddsbestämmelser med vidare information. Vi spritar provtagningsytan mellan varje kundbesök för att eliminera smittorisk.
Tyvärr inte. Inte heller om du haft feber eller övre luftvägssymtom de senaste 7 dagarna.

Sensitiviteten beskriver testets förmåga att identifiera sjuka individer. Ett test med hög sensitivitet missar få sjuka.

Specificiteten beskriver testets förmåga att identifiera friska individer. Ett test med hög specificitet sjukförklarar få friska.

PCR anses vara den känsligaste metoden för att påvisa både virus och antikroppar avseende COVID-19. Detta innebär att testsvaren är mer pålitliga.

Vaccinationer

Ja det går bra – så länge du inte har feber.

– ID-handling
– Ifylld hälsoblankett

Ja, hälsodeklarationen måste alltid vara ifylld innan vaccination.
Vid febersjukdom avråder vi er att vaccinera er och återkomma när ni har tillfrisknat.

Detta beror såklart helt på vilket vaccin ni administreras med. Ni kan hitta de vanligaste biverkningarna under respektive vaccin på vår hemsida här.

Ni kan hitta alla våra vaccin här.

Det går att kombinera de flesta vaccinen, men då administreras det i olika extremiteter. De vaccin som ej går att kombinera kommer vi självklart att meddela er i förhand.
Självklart, ni kan även kontakta oss via mail på: vaccin@expresscare.se
Det bästa är att du informerar personalen på plats om din rädsla så att dem kan ge dig den tiden du behöver och självklart hjälpa dig lite extra. Se även till att äta och dricka innan besöket om du vet att du har lätt för att svimma.
Difteri, Haemophilus influenzae typ b (Hib), Humant papillomvirus (HPV), Kikhosta, Mässling, Pneumokocker, Polio, Påssjuka, Rotavirus, Röda hund, Stelkramp, Hepatit B (vaccination erbjuds alla spädbarn inom regionala vaccinationsprogram).
Nej, inte om barnet hunnit få sina tre vaccinationer vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Om skadan inträffar kort före den tredje vaccinationen vid 12 månaders ålder kan denna tidigareläggas. Barn får sin fjärde vaccindos redan 4 år efter den tredje, och behöver inte någon extra dos vid sårskada före den fjärde dosen.
Ja, det finns vaccin mot kikhosta för vuxna. Ett så kallade kombinationsvacciner där även vaccin mot difteri och stelkramp ingår.
Skyddet efter vaccination liknar det efter genomgången kikhosta, på så sätt att det är långvarigt men inte livslångt. Under en tidsperiod efter vaccination eller sjukdom är skyddet gott, för att sedan klinga av successivt. Ett visst skydd kan återstå länge vilket innebär att sjukdomen då ofta antar lindrigare former med långdragen hosta (vanligen mer än två veckor), istället för att yttra sig som typisk kikhosta. Utan provtagning är det svårt att skilja lindrig kikhosta från annan långdragen hosta.
Det finns idag två registrerade likvärdiga MPR-vacciner i Sverige: M-M-RVAXPRO och Priorix.

Det vanligaste området är i främre delen av överarmen, dvs i deltamuskelns mittersta del. På barn varierar området det mellan axel och framsida lår beroende på muskelmassa, stickrädsla m.m.

Vissa vaccination innefattar enbart en dos, medan andra innefattar flera. Kontakta den mottagning du skall vaccineras på för vad som gäller för just dig.

Det skydd som har skapats av tidigare vaccinationer finns kvar i kroppen. Även om det har gått längre tid mellan doserna går det oftast bra att fortsätta. Med undantag för personer med nedsatt immunförsvar eller som är under särskild pågående behandling.

Nej det är inte farligt att vaccinera om sig.

Nej det är inte farligt att vaccinera sig flera gånger mot samma sjukdom. Det finns dock rekommendationer kring hur många vaccin man kan ta vid samma tillfälle.

TBE

Nej, vi rekommenderar inte gravida kvinnor att vaccinera sig mot TBE.
Nej, TBE-vaccin skyddar inte mot borreliainfektion och något vaccin mot borrelia finns ännu inte tillgängligt. Det går att skydda sig mot borrelia med hjälp av täckande klädsel och genom att göra en fästingkontroll av kroppen dagligen och ta bort de fästingar som eventuellt kryper omkring och/eller har bitit sig fast, eftersom borreliabakterierna inte överförs omedelbart efter fästingbettet utan det kan dröja upp till ett dygn.

Fästingsäsongen i Sverige brukar räknas från mars till november och är som mest intensiv från april till mitten av juni.

I dagsläget erbjuder vi FSME Immun för både vuxna och barn från 1 års ålder (FSME Immun Junior).

Först efter 2 doser anses man ha ett skydd mot TBE.

För att uppnå ett effektivt skydd, behövs flera doser av TBE vaccination. Åldern avgör även hur många doser man behöver ta:

1-49 år: 3 doser i grundvaccinationen.
Påfyllnadsdos sker regelbundet var 5:e år.

50 år+: 4 doser i grundvaccinationen.
Första påfyllnadsdosen sker efter 3 år och därefter regelbundet var 5:e år.

Personer över 50 år samt människor med nedsatt immunförsvar rekommenderas en extra dos för att säkerställa ett gott försvar mot sjukdomen.

Lägsta ålder för en TBE vaccination är 1 år.

Du behöver inte börja om, det är bara att fortsätta. Ifall du är över 50 år bör du dock ta 2 doser till.

Nej vaccinet hindrar endast TBE-smitta som sprids via infekterade fästingar.

Bland de vanliga biverkningarna upplever en del personer huvudvärk, illamående, trötthet samt en allmän sjukdomskänsla. Vissa kan även känna av muskel- och ledvärk. Feber är en vanlig biverkan hos framförallt små barn, speciellt efter första vaccindosen.

Om du inte har en väldigt uttalad äggallergi så är det ingen fara att vaccineras mot TBE då vaccinet inte är framställt på ägg i vanlig bemärkelse, men kycklingembryo-celler varför det är mindre äggprotein i TBE-vaccinet. Men som alltid måste man vara observant på tidigare anafylaktisk chock i samband med vaccinering och alltid ha beredskap på plats. Observation efter vaccination skall vara i minst 15 minuter.

Man ska inte vaccinera sig mot TBE sju dagar innan och/eller sju dagar efter att man vaccinerat sig mot covid-19. Det är ej farligt, men med tanke på att covid-19 vaccinet är ett nytt vaccin så ska en tidsintervall mellan vaccinationerna finnas för att utvärdera eventuella biverkningar av covid-19 vaccinet.

Influensa

Vaccinet mot influensa varar i cirka 6 – 9 månader. Detta är tillräckligt för att ge skydd under en influensasäsong. Inför varje säsong anpassas vaccinstammarna för att likna de som cirkulerar.

Vaccinationen ges under hösten och vintern innan influensasäsongen börjar.

Om du inte tillhör en riskgrupp behöver du inte vaccinera dig varje år. Dock medför vaccination självklar ett högre skydd mot säsongsinfluensan.

Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa till följande grupper:

 • personer 65 år eller äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Risken för allvarlig sjukdom av influensa är som störst under senare delen av graviditeten och gravida rekommenderas därför vaccination efter graviditetsvecka 16. Vaccination skyddar både den gravida, fostret och det nyfödda barnet.

Bältros

Shingrix är ett vaccin som skyddar vuxna mot bältros och postherpetisk neuralgi som är den långvariga smärta som följer på bältros. Vaccinet är avsett för vuxna över 50 år och vuxna över 18 år med ökad risk för bältros.

Zostavax är ett vaccin som används för att förebygga bältros och postherpetisk neuralgi som är den långvariga smärta som följer på bältros. Vaccinet är avsett endast för person över 50 år.

Shingrix: Kliniska studier har visat att vaccination minskade incidensen av bältros med över 96 % hos personer mellan 50–69 år och med över 91 procent hos personer över 70 år.

Zostavax: Kliniska studier har visat att vaccination minskade incidensen av bältros med 65 % hos personer mellan 60–69 år.

Nej det kan inte användas för att förebygga vattkoppor.

Shingrix ges i 2 doser med 1 månads mellanrum.

Zostavax innefattar endast 1 dos.

Ja, du kan vaccineras med Shingrix efter att ha fått Zostavax. Första dosen med Shingrix efter Zostavax rekommenderas dock att tas minst 8 veckor efter vaccination med Zostavax.

Nej du behöver inte börja om, utan man fortsätter vaccinationen med dos 2 som vanligt.

HPV

Gardasil 9 är ett vaccin för barn och ungdomar från 9 år och vuxna. Vaccinet skyddar mot sjukdomar orsakade av humant papillomvirus av typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

HPV står för humant papillomvirus. Det finns över 200 olika typer av HPV där vissa typer orsakar vårtor och andra på lång sikt kan orsaka cancer.

HPV sprids via hud- och slemhinnekontakt. Virustyperna som kan ge könsvårtor, livmoderhalscancer och cancer i svalg, penis och anus smittar lätt vid sexuell kontakt.

Vaccinet skyddar till 90 %.

Kliniska studier har visat att HPV-vaccin kan skydda mot förstadieranalcancer och mot kondylom. Det är känt att pojkar svarar på HPV-vacciner med att bilda antikroppar på samma sätt som flickor.

Gardasil 9 ges i ett tvådosschema där intervallen mellan doserna är minst 6 månader.

Ja. Vaccination mot HPV ger inte ett heltäckande skydd och skyddar 70 – 90% mot livmoderhalscancer. Det är därför viktigt att gå på de regelbundna cellprovskontroller som alla kvinnor kallas till från 23 års ålder.

Hepatit A

Havrix är ett vaccin mot infektioner orsakade av hepatit A-virus. Doseringen justeras för barn från 1 till 15 års ålder.

Twinrix Vuxen är ett vaccin som används till vuxna och ungdomar från 16 år och uppåt. Detta vaccin skyddar mot både hepatit A och hepatit B.

Twinrix Paediatric är ett vaccin som används till spädbarn, barn och ungdomar från 1 år upp till och med 15 år. Detta vaccin skyddar mot både hepatit A och hepatit B.

Vaccination med Havrix kan ges till barn från 1 års ålder.

Vaccination med Twinrix kan ges från 1 års ålder.

Ja det går bra. Twinrix ger ett skydd mot både hepatit A och hepatit B medan Havrix bara är mot hepatit A. Har du endast fått 1 dos Havrix så behövs 1 till dos av Havrix för att uppnå skydd vid ny resa om mer än 6 månader sedan första dosen av Havrix. Om du istället väljer att vaccineras med Twinrix för att även få skydd mot hepatit B behövs 3 doser av Twinrix för att uppnå det skyddet. Detta medför även ett samtidigt skydd mot hepatit A och motsvarar den dos du hade tagit med Havrix.

Hepatit B

Engerix-B är ett vaccin som används mot infektion av hepatit B. Det kan också hjälpa till att skydda mot infektion av hepatit D. Detta vaccin kan ges till nyfödda, barn, ungdomar och vuxna och dosjusteras beroende på åldern.

Twinrix Vuxen är ett vaccin som används till vuxna och ungdomar från 16 år och uppåt. Detta vaccin skyddar mot både hepatit A och hepatit B.

Twinrix Paediatric är ett vaccin som används till spädbarn, barn och ungdomar från 1 år upp till och med 15 år. Detta vaccin skyddar mot både hepatit A och hepatit B.

I Sverige vaccineras barn mot hepatit B vid 3, 5 och 12 månaders ålder i enlighet med det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Vaccination med Twinrix kan ges från 1 års ålder.

Ja det stämmer. Vid undantagsfall som detta så finns det ett ”snabbschema”. Det innebär att man tar 3 doser på dag 0, dag 7 och dag 21. Dock rekommenderad en fjärde dos 12 månader efter den första dosen för livslångt skydd.

En samtyckesblankett för alla under 18 år är obligatoriskt före vaccination.

Nej man behöver inte börja om från början.För alla åldrar, när HEPB-schemat avbryts, behöver vaccinserien inte startas om. Om serien avbryts efter den första dosen med Engerix-B, ska den andra dosen administreras så snart som möjligt samt att den andra och tredje dosen tas med minst 8 veckors mellanrum. Om du endast saknar den tredje dosen, ska den administreras så snart som möjligt.

Stelkramp och Difteri

DiTeBooster är ett vaccin som ger skydd mot difteri och stelkramp. Detta vaccin används för att vaccinera barn och vuxna som redan har fått en primärvaccination mot difteri och stelkramp.

DiTekiBooster är ett vaccin som ger skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta. Detta vaccin används för att vaccinera barn och vuxna endast om du redan har vaccinerats mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Triaxis är ett vaccin som används för att förstärka skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta hos barn, ungdomar och vuxna efter en fullständig grundimmunisering. Användning av Triaxis under graviditet ger ett skydd som kan överföras till barnet i livmodern och skydda barnet mot kikhosta under de första levnadsmånaderna.

Det stämmer. I det svenska vaccinationsprogrammet ges vaccin mot både difteri och stelkramp vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Rekommendationen för påfyllnadsdos mot stelkramp för vuxna är vart 20:e år.

Ja, vacciner som är avsedda för grundvaccination är utbytbara. Det gäller också de kombinationsvacciner som är avsedda för grundvaccinering och som innehåller fler vacciner utöver vaccin mot difteri och stelkramp.

Vid allvarliga reaktioner efter tidigare vaccination med vaccin som innehåller difteri- eller stelkrampstoxoid eller känd allergi mot någon beståndsdel i vaccinet. En absolut kontraindikation är en svår allergisk reaktion inom 48 timmar efter föregående dos.

Kikhosta

DiTekiBooster är ett vaccin som ger skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta. Detta vaccin används för att vaccinera barn och vuxna endast om du redan har vaccinerats mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Triaxis är ett vaccin som används för att förstärka skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta hos barn, ungdomar och vuxna efter en fullständig grundimmunisering. Användning av Triaxis under graviditet ger ett skydd som kan överföras till barnet i livmodern och skydda barnet mot kikhosta under de första levnadsmånaderna.

Spädbarn som ännu inte fått skydd av vaccination löper störst risk att insjukna i svår sjukdom av kikhosta.

Det stämmer. I det svenska vaccinationsprogrammet erbjuds vaccin mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Ja det finns ett vaccin mot kikhosta för vuxna. Detta är ett så kallat kombinationsvaccin där även vaccin mot difteri och stelkramp ingår.

Ja. Du kan vara sjuk i kikhosta utan att veta om det och smitta andra. Detta är särskilt viktigt att veta när det kommer till att vara i kontakt med gravida kvinnor och barn. Känner du dig sjuk, snuvig eller hostar bör du undvika kontakt med högriskpersoner. Se till att vaccinera dig mot kikhosta för att skydda dig och allmänheten att insjukna i kikhosta.

Meningokocker

Bexsero är ett meningokock grupp B-vaccin som innehåller fyra olika rekombinanta proteiner och komponenter från ytan på bakterien Neisseria meningitidis grupp B.

Nimenrix är ett vaccin som hjälper till att skydda mot infektioner orsakade av bakterier som kallas för ”Neisseria meningitidis” typ A, C, W-135 och Y. Dessa kan orsaka allvarliga sjukdomar som t.ex hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Om du som skall göra en pilgrimsresa till Mekka måste man vara vaccinerad mot meningokocker och medföra ett giltigt intyg för detta. Ha i åtanke att intyget börjar gälla först 10 dagar efter vaccination.

Intyget gäller i 3 – 5 år beroende på vilket vaccin du har tagit och förnyas när du tar en ny dos vaccin.

Bexsero innefattar 2 doser med 1 månads mellanrum.

Nimenrix innefattar enbart 1 dos för barn över 6 månaders ålder och 2 doser med två månaders mellanrum för barn under 6 månaders ålder.

Enligt rekommendationer i USA bör “First-year college students” som skall bo i studentboende vara vaccinerade mot meningokocker ACWY. Vissa skolor, högskolor och universitet har som krav att man skall vara vaccinerad mot meningokocker ACWY. Det är därför viktigt att du kollar upp detta innan du reser.

Enligt rekommendationer är vaccination mot meningokocker typ B ej rutinmässigt för högskoleelever, dock varierar detta självklart mellan olika skolor och är något du själv behöver informera dig om innan du reser.

Polio

Imovax Polio är det vaccinet vi använder som förebygger infektioner orsakade av poliovirus.

Poliovirus sprids framför allt via förorenat vatten men kan också spridas vid nära kontakt mellan människor. En polioinfekterad person sprider viruset vidare via avföringen.

Barn under 5 år är i störst risk att drabbas av polio. Dock är även barn och vuxna som är vaccinerade eller delvis vaccinerade mot polio fortfarande i risk att smittas med polioviruset och kan vara bärare för viruset tillräckligt länge för att sprida det från ett land till ett annat. Det är därför viktigt att du ser över dina vaccinationer innan du reser till ett land med risk för att bli smittad med polio.

Ja, vaccination mot polio ingår i barnvaccinationsprogrammet och ges tillsammans med difteri, stelkramp och kikhosta vid 3 mån, 5 mån och 12 månader samt (en fjärde boosterdos) vid 5 – 6 års ålder.

Man måste vänta i minst 10 år från att man har grundimmuniserat sig som barn med 4 doser.

Ja det finns det, men i dagsläget erbjuder vi endast vaccination i form av injektion hos oss på ExpressCare.

Mässling, Påssjuka och Röda hund

Priorix är ett vaccin som används till barn, ungdomar och vuxna för att skydda mot mässling, påssjuka och röda hund.

Alla 3 sjukdomar orsakas av virus. Mässling orsakas av morbillivirus, påssjuka av parotitvirus och röda hund av rubellavirus. Morbilli- och rubellavirus sprids via luften som droppar. Parotitvirus finns i saliv och överförs som droppsmitta eller via direktkontakt.

Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Viruset kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer som till exempel lung- och hjärninflammation och en av de största dödsorsakerna för små barn i låginkomstländer.

Påssjukevirus orsakar oftast inflammation av spottkörtlar, men kan även angripa testiklar, äggstockar och bukspottskörteln, samt orsaka hjärnhinneinflammation.

Röda hund är som farligast för gravida kvinnor då det framförallt drabbar fostret i form av skador på hjärta, hjärna, syn och hörsel.

1 dos av MPR-vaccinet ger ett skydd mot mässling, påssjuka och röda hund hos cirka 93-95 % av alla vaccinerade individer. 2 doser MPR-vaccin ger skydd hos cirka 97-99 % av de vaccinerade och krävs för ett långvarigt skydd mot alla tre sjukdomarna.

Eftersom vaccinet inte är 100 % effektiva finns det alltid en risk att bli sjuk även om man är vaccinerad. Om man är vaccinerad och ändå blir sjuk kan man däremot få en mildare sjukdom.

Om man har immunitet sedan tidigare så kommer immunförsvaret att känna igen viruset och neutralisera det.

Skyddet av vaccinationen utvecklas gradvis och man har sett att antikroppar påvisatas 2 veckor efter vaccination.

Ja. Även om mässlings- och påssjukevirus odlas fram på ägg innehåller vaccinet inte tillräcklig mängd äggprotein för att framkalla överkänslighetsreaktioner. Barn som skall vaccineras med MPR-vaccin som har äggallergi bör rådgöra med den behandlande läkaren.

Bland de vanligaste biverkningarna ses oftast rodnad och smärta på injektionsstället samt feber. Enstaka personer kan få övergående ledvärk.

Gula febern

Stamaril är ett vaccin som används till barn, ungdomar och vuxna som mot en allvarlig infektionssjukdom som kallas gula febern.

För att få ett giltigt vaccinationsintyg mot gula febern måste vaccinationen utföras på 10 dagar före inresa till riskområdet då intyget börjar gälla 10 dagar efter vaccination.

Ja det gör vi. Kontakta din vaccinationsmottagning några dagar innan besöket så att ett läkarintyg/vaccinationshäfte kan utfärdas av den ordinerande läkaren i god tid.

Man kan vaccineras mot gula febern från 9 månaders ålder.

Personer som reser till, har en transit i eller bor i ett område där risk för smitta av gula febern finns.

Nej, äggallergiker som inte kan äta ägg skall ej vaccineras.

Kolera

Dukoral är ett oralt vaccin mot kolera för vuxna och barn från 2 års ålder.

Dukoral är ett vaccin som tas oralt som betyder att man dricker det. Vaccinationen består av 2 doser som tas med 1 veckas mellanrum och skall påbörjas senast 2 veckor innan avresa. För barn mellan 2 till 6 år rekommenderas det att man tar tre doser. Vaccinationen bör därmed påbörjas minst tre veckor innan avresa.

Det beror lite på hur vanligt förekommande bakterien E. coli är i det riskområde ni befinner er i. Dock så håller skyddseffekten i sig minst 3 månader och är fortfarande god upp till 6 månader.

En booster rekommenderas vid ny resa efter cirka 3 månader från föregående vaccinering.

Grundimmunisering ska vara avslutad minst 1 vecka före potentiell exponering. Eftersom vaccinationen innefattar 2 doser för vuxna och barn från 6 års ålder som tas med 1 veckas mellanrum och 3 doser för barn mellan 2 – 6 år som också tas med 1 veckas mellanrum bör du ha några veckors framförhållning innan avresa.

Japansk encefalit

Ixiaro är ett vaccin mot japanskt encefalitvirus som ges till vuxna, ungdomar, barn och spädbarn i åldern 2 månader och äldre.

Grundvaccinationen innefattar 2 doser som ges med 28 dagars mellanrum. En påfyllnadsdos ges ges inom andra året (dvs 12 – 24 månader) efter grundimmunisering.

Efter den första påfyllnadsdosen efter grundimmunisering varar skyddet flera år. En fjärde dos rekommenderas 10 år efter den första påfyllnadsdosen för att bevara långvarigt skydd mot japansk encefalit.

Vaccination rekommenderas till dem som planerar en längre resa (1 månad eller längre) till ett endemiskt område där japansk encefalit smittas. Det rekommenderas även till dig som planerar på att flytta till ett sådant område.

Tyfoid

Typhim är ett vaccin som används för att skydda mot tyfoidfeber hos vuxna och barn över 2 år.

Tyfoidfeber orsakad av Salmonella typhi – bakterie som sprids med förorenat vatten eller med mat som inte är ordentligt kokt eller stekt.

Du bör vara vaccinerad åtminstone 2 veckor innan man riskerar att utsättas för exponeras för S. typhi.

En booster rekommenderas vart tredje år om du fortfarande är i risk för att exponeras eller planerar en ny resa till ett riskområde.

Ja det finns det, men i dagsläget erbjuder vi endast vaccination i form av injektion hos oss på ExpressCare.

Rabies

Rabipur är ett vaccin som skyddar mot rabies. Detta kan ges till människor i alla åldrar. Rabipur kan också användas efter misstänkt eller bevisad exponering för rabiesvirus.

Nej inte om hunden är ordentligt vaccinerad mot rabies och att effekten av vaccinet är bekräftat. Om inte bör en lämling exponeringsprofylax bör ges.

Vaccination mot rabies görs i ett 3-dosschema där det ges dag 0, dag 7 och dag 21.

Med tanke på att vaccinationen innefattar 3 doser som tas under 21 dagar, bör du ha detta i åtanke innan du skall resa till ett högriskområde.

Vaccination rekommenderas till personer som löper större risk att exponeras för sjukdomen i områden där risken för smitta är stor, men även ersoner som löper större risk genom sitt yrke som till exempel veterinärer bör också vaccineras.

Det är viktigt att barn som leker med djur och oftast har en bristande förmåga att inse vikten att inte leka med djur som kan vara infekterade särskilt bör komma i åtanke för vaccination före resmål.

Pneumokocker

Pneumovax är ett pneumokockvaccin för vuxna och barn över 2 år.

Prevenar 13 är ett pneumokockvaccin för barn och vuxna som skyddar mot hjärnhinneinflammation, blodförgiftning, pneumoni och öroninfektion.

Prevenar 13 innehåller 13 stammar och är ett mycket effektivt vaccin mot dessa 13 stammar. Det ger skydd i minst 10 år och ges som förstahandsval till de yngre som vill skydda sig mot bakteriell lunginflammation.

Pneumovax 23 innehåller 23 stammar som till viss del mot invasiv sjukdom, sämre svar på äldre och de med nedsatt immunförsvar. Skyddet finns i ungefär 3-5 år. Detta vaccin ges till 65+ som inte tillhör riskgrupper. Om det är 65+ med minst en annan riskgrupp ger man Prevenar 13 och sedan Pneumovax 23, några månader senare.

Spädbarn erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det rekommenderas även för vuxna och barn över 2 års ålder med vissa kroniska sjukdomar samt för personer över 65 års ålder.

Nej, vaccination mot pneumokocker skyddar endast mot lunginflammation orsakad av just pneumokocker.

Ja, man kan vaccineras mot både influensa och pneumokocker vid samma vaccinationstillfälle. Olika injektionsställen bör dock användas.

Ja du kan vaccinera dig mot pneumokocker även om du inte tillhör en riskgrupp.

Vattkoppor

Varilrix är ett vaccin som används till personer från 12 månaders ålder för att skydda dem mot vattkoppor.

Nej det kan inte användas för att förebygga vattkoppor.

Vaccination mot vattkoppor minskar insjuknad i bältros med 70–80 procent.

Vaccinet skyddar barn mot vattkoppor. Vattkoppor kan ha allvarliga följdsjukdomar, såsom hjärninflammation, lunginflammation och svår bakterieinfektion i huden. Allvarlig sjukdom kan även uppstå hos vuxna som insjuknar i vattkoppor. Vattkoppor under graviditeten är farligt såväl för mamman som för fostret.

1 dos vaccin ger ett skydd på cirka 80 % mot alla former av vattkoppor och ett skydd på 95 procent mot svåra fall. Effekten av 2 doser är 93 % mot alla former av vattkoppor och 100 procent mot allvarliga fall.

Nej det är inte farligt. Om vaccinet ges inom 3 dygn hinner vaccinet sannolikt förhindra vattkoppor.

Gravida kvinnor bör inte vaccinera och kvinnan bör även undvika graviditet 1 månad efter vaccination.